Комуникационни модули и аксесоари

Възможностите за добавяне на допълнителни интерфейсни модули към електромерите Power meter line и мрежовите анализатори Analyzer 80 Modbus на EXOR, позволяват на потребителите бързо и лесно да адаптират тези уреди към многообразните изисквания на различни индустриални приложения. Всеки комуникационен модул се монтира в гнездото на интегрирания в уреда инфрачервен интерфейс, без необходимост от допълнително свързване или инсталиране.

Повече информация за отделните продукти може да намерите в продуктовия каталог на производителя.