Динамометрични датчици/Тензодатчици

Измерването на тегло и сила е неразделна част от голям брой промишлени приложения. Компанията СИКА предлага обширна гама от компоненти за приложения, като например измерване на сили в опаковъчни или пълначни машини, теглоизмерване на силози и танкове на закрито и открито, измерване на работните сили в машиностроенето, при проектирането на нови машини, изпитвателни стендове и др.

Всички динамометрични датчици, измервателни усилватели, софтуер и аксесоари са в съответствие със стандарта ISO 376 и могат да бъдат използвани за създаване на измервателни решения за редица области на приложение. Като допълнение към стандартните датчици, СИКА предлага и системи, които са пригодени за специални приложения.

Повече информация за отделните продуктови серии може да намерите в продуктовия каталог на производителя.

12