Спирателна и регулираща арматура

Компанията RIEGER разработва и произвежда висококачествена вентилна арматура от неръждаема стомана за процесна автоматизация. Гамата продукти включва еднокамерни и двукамерни вентили с ръчно или пневматично задействане в хигиенно и асептично изпълнение, пробовземащи вентили и специализирани вентили за безопасност. Продуктите на RIEGER широко се използват в млекопреработващата, пивоварната и хранителната промишленост, в производството на безалкохолни напитки, в биотехнологиите, в химическата и фармацевтичната индустрия. Всички изделия отговарят на нормите по DIN ISO 9001:2000, имат сертификати за съответствие с изискванията на индустриалните стандарти 3А и EHEDG и системата за контрол на уреди, работещи под налягане – 97/23/EG.

Повече информация за отделните продуктови серии може да намерите в продуктовия каталог на производителя