EXOR International

Exor Electronic R&D

EXOR International – Италия предлага най-голямото портфолио от HMI решения за индустрията, сградната автоматизация и корабостроенето. Компанията произвежда повече от 100 различни модела текстови, графични и сензорни операторски панели, входно-изходни модули, софтуерни PLC, индустриални компютри за визуализация и контрол на технологични процеси, телеметрични средства за отдалечена диагностика.

www.exorint.net