Franz Binder GmbH & Co.

Franz Binder GmbH & Co.

Franz Binder GmbH & Co. – Германия е един от най-авторитетните световни производители на конекторни системи и щепселни съединения. Портфолиото на компанията включва кръгли конектори за нуждите на автоматизацията М5, М8, М12, М16, субминиатюрни и  миниатюрни конектори, машинни конектори М23 и М25, конекторни системи за AS, Profibus, CAN и Ethernet интерфейс, сензорни конектори за специфични приложения и щекерни конектори за електромагнитни вентили. Освен стандартните си продукти компанията предлага и варианти за специфични приложения, напр. в телекомуникациите, медицинската техника, навигационните системи, автомобилостроенето и др.

www.binder-connector.com