Rechner Sensors

Rechner Sensors

Rechner Sensors – Германия е пазарният лидер в производството на индустриални сензори по капацитивна технология. Предлага най-иновативната и несравнима гама от варианти за капацитивни сензори за контрол на ниво или позиция. Произвежда повече от 3000 модела индуктивни, капацитивни, магниторезистивни, кондуктивни, калориметрични и оптоелектронни сензори с уникални качества, многократно надвишаващи изискванията на индустриалните стандарти.

www.rechner.com