SIKA Dr. Siebert & Kuehn

SIKA Dr. Siebert & Kuehn

SIKA Dr. Siebert & Kuehn – Германия е семейна фирма с повече от един век производствен опит в областта на измервателните и регулиращи прибори за дебит, ниво, температура, налягане и сила. Произвежда механични и електронни индустриални термометри, калибратори, регулатори, температурни сензори, системи за температурен мониторинг, механични и електронни сензори за наличие на дебит, магнито-индуктивни и ултразвукови дебитомери, турбинни разходомери, механични и електронни индустриални манометри, хидравлични и пневматични калибратори, тензодатчици.

www.sika.net