Лопаткови сигнализатори

Лопаткови сигнализаториКомпанията СИКА предлага широка гама датчици за измерване на дебит от този тип, групирани в пет продуктови серии – VHS, VH3, VK3, VKS и VH0 със следните характеристики:

Функция на превключване:NO контакт превключващ с увеличаване на потока
Номинално налягане : PN 25
Температурен обхват:
- Флуид от -25 до 110° C 
- Околна температура от -25 до 80° C