Вентили в хигиенно изпълнение

Вентили в хигиенно изпълнениеПроизводственият спектър от вентили в хигиенно изпълнение на фирмата включва стандартни еднокамерни и двукамерни вентили с ръчно или пневматично задействане, вентили за дъна на резервоари, процесни вентили с двойно уплътняваща камера от серията DD, вентили за поддържане на константно налягане от серията DH.
RIEGER вентилите в хигиенно изпълнение се използват, когато технологичният процес изисква високо ниво на производителност, сигурност и качество на готовия продукт. Иновативната концепция на вентила, доказана хиляди пъти в ежедневна употреба, гарантира висока степен на гъвкавост при различните габаритни размери на отделните продуктови серии