Цифрови термометри

Send an inquiry

Сериите SolarTemp и DiTemp предлагат забележителни функции и експлоатационни възможности при локалното отчитане на температура. Оставаща постоянна във времето точност и липсата на сервизна поддръжка през целия жизнен цикъл на продукта са умело съчетани в един инструмент.

Серия DiTemp Серия SolarTemp
Серия DiTemp Серия SolarTemp

More information can be found at product catalog on the manufacturer.

We use cookies, to ensure, that we provide you the best experience on our website. If you continue to use this site, will assume, acceptance Privacy Policy